• Musikk treffer oss på et dypt nivå, og den har ingen aldersgrense. Allerede før vi kan snakke eller gå påvirker musikken oss, og jo eldre barna blir jo bedre forstår de den. Dessuten kan det være både lærerikt og bra for utviklingen å høre på mye forskjellig musikk mens man vokser opp. Barna får oppleve […]

  eirin
 • Vi lever i et samfunnet i dag hvor vi opplever mye stress. Stressende perioder i våre liv vil vi alltid oppleve, det er ikke til å unngå. En stor andel av sykdommene vi får skyldes stress. Da er det viktig å kartlegge stressnivået vårt så ikke kortisolnivået i kroppen går til himmels. Det å redusere […]

  eirin
 • Kjenner du smerter på høyre side av magen? Så rart at det har vært sånn hele dagen. I flere dager, faktisk, når du kjenner sånn ordentlig godt etter. Har du ikke fått en litt hard og merkelig klump i huden nede på leggen også? Den var vel ikke der for en stund siden. Når vi […]

  eirin
 • Ser du på deg selv som et naturmenneske? Det er vanskelig å forklare hvorfor de fleste av oss føler seg så hjemme når vi drar ut i naturen, og hvorfor både synet, luktene, lydene og luften får oss til å slappe av. Kanskje det er noe i oss som henger igjen fra tiden da vi […]

  eirin
 •   Musikk kan brukes til så mangt. Hvordan bruker musikkterapeuter musikken gjennom sitt virke og hvilken virkning har den på menneskene? Musikkterapeuter bruker musikk i sitt virke for blant annet å hjelpe og understøtte pasientene med å bli kvitt stress. Mange studier viser at musikkterapi kan være en veldig god hjelp mot stress. Resultatene er […]

  eirin
 •   Hvordan har musikken utviklet seg gjennom tidene og helt frem til idag? Musikken finnes i alle de kulturene vi kjenner til. Helt fra menneskehetens begynnelse har musikk eksistert. Musikken i alle kulturer blir påvirket av klima, tilgang på teknologi, sosiale forhold såvel som økonomiske forhold. Det som forøvrig blir uttrykt gjennom musikken og i […]

  eirin
 •   Hva er Popmusikk? Litt om denne musikksjangeren skal vi ta for oss her. Popmusikken bruker vi som en fellesbetegnelse for å samle stilarter innenfor den vestlige musikken. Vi kaller den også tidsaktuell underholdningsmusikk. Popmusikk pleier å låne diverse elementer fra andre musikkarter, det være seg urban musikk, country, klassisk musikk og så videre. Denne […]

  eirin
 •   Hvordan oppstod Klassisk musikk og hva betegner den klassiske musikken? Klassisk musikk vil si kunstmusikk som har sin opprinnelse i Vestens liturgiske og sekulære musikk og dekker en veldig stor periode fra omtrent 1000-tallet og helt frem til dagens klassiske musikk. Begrepet klassisk begynte man ikke å bruke før på 1800-tallet i et iherdig […]

  eirin
 •   Hvilken type musikk er Rock and Roll? Og hva er spesielt med Rocken i forhold til de andre musikksjangrene? Rock som musikksjanger oppstod i USA i 1950-årene og ble ekstremt populær,spesielt i Storbritannia og USA. Når vi snakker om Rock så er det egentlig en blanding av mange ulike typer musikk. Man har her […]

  eirin
 •   Hva er Jazzmusikk? Hva er typiske kjennetegn på denne musikksjangeren? Jazzmusikken har sine røtter og sin opprinnelse fra Afroamerikanske samfunn i USA og da spesielt i New Orleans. Den utviklet seg fra Ragtime og Blues og vi kan datere begynnelsen på Jazzmusikken til skjæringspunktet rundt seint 1800-tall og tidlig 1900-tall. Det som er skiller […]

  eirin

texas