Musikk som terapi

 

Musikk kan brukes til så mangt. Hvordan bruker musikkterapeuter musikken gjennom sitt virke og hvilken virkning har den på menneskene?

Musikkterapeuter bruker musikk i sitt virke for blant annet å hjelpe og understøtte pasientene med å bli kvitt stress. Mange studier viser at musikkterapi kan være en veldig god hjelp mot stress. Resultatene er entydige og viser at musikkterapi virkelig har en stor effekt.

Behandlingen blir utført med at klienten først legger seg ned på en benk og så finner de et tema som klienten behøver å jobbe mer med. Så begynner musikken å spille i rommet, alltid klassisk musikk. Musikk er velkjent for å stimulere følelsene våre og mens hun eller han ligger på benken og lytter til musikken så blir klienten ført inn indre bilder, barndomsopplevelser, minner og følelser og sanseopplevelser. Det som gjør musikken så virkningsfullt er at den har sitt eget språk og noen av de som har opplevd denne særskilte terapien sin virkning hevdet at musikken”kommuniserer” med kroppen til klienten på et dypt plan slik at minner og annet som er fortrengt kommer frem igjen og kan bearbeides. Dette vil da føre til på lengre sikt at muskelspenninger og problemer med søvn vil forbedres. Klienten forteller musikkterapeuten om sine opplevelser og terapeuten er der hele veien og stiller klienten utforskende spørsmål underveis.

Musikkterapi skal også støtte klienten i det å gi en følelse av tilhørighet og styrke personens identitet. I tillegg kan denne terapien også få frem humor og en god kreativ energi.

Musikkterapeuter jobber innenfor psykisk helsevern, på eldresenter,det finnes også musikkterapeuter i barnehager, på sykehus, i fengsel og i tillegg på poliklinikker og på kulturskoler.

Eksempelvis kan musikkterapeutene som jobber innen kulturskolene ha en variert og fin hverdag i samarbeid med elevene. Vanligvis jobber disse terapeutene med tre områder ; pedagogikk, spesialpedagogikk og terapi. I henhold til det spesialpedagogiske kan terapeuten jobbe både med elevens språklige evner, sosiale evner og til og med fysiske ferdigheter i tillegg til mestring og opplæring i det å kunne spille et instrument.

Innenfor psykisk helsevern og i helsesektoren så kan mange musikkterapeuter jobbe i et tverrfaglig team. Her vil de jobbe både individuelt med personer men også i større grupper. Den aller nyeste forskningen viser at blant annet personer med schizofreni eller lignende psykiske lidelser gir en stor effekt i å redusere de negative konsekvensene som sykdommen bringer med seg.

Ifølge Helsedirektoratet skal starte i en så tidlig fase som mulig for pasienten fordi at forskningen er såpass klar på at dette vil fremme tilfriskning hos pasienten.

Musikkterapeuter jobber også på alle barneavdelingene rundt om i landet vårt. Musikkterapeuten vil legge til rette for å kunne samarbeide både med barnet som er i fokus i terapien men også godt samarbeid med foreldrene. Alle barna vil av denne terapien få en opplevelse av mestring og kan utvikle seg selv og sine ressurser. Dette kan gi ny energi og styrke og håp og glede. Terapeuten finner musikk som kan virke lindrende på barnas smerte. Musikken gir barna trygghet.