Musikk og litt av dens historie

 

Hvordan har musikken utviklet seg gjennom tidene og helt frem til idag?

Musikken finnes i alle de kulturene vi kjenner til. Helt fra menneskehetens begynnelse har musikk eksistert. Musikken i alle kulturer blir påvirket av klima, tilgang på teknologi, sosiale forhold såvel som økonomiske forhold. Det som forøvrig blir uttrykt gjennom musikken og i hvilke sosiale sammenhenger musikk spilles er meget forskjellige.

Førhistorisk musikk betyr rett og slett musikken fra før skrivekunsten ble utviklet og historien vår ble skapt og tegnet ned. Helt naturlig kan vi tenke oss at den aller første musikken ble utviklet ved ulike lyder og rytmer og de første musikkinstrumentene kan ha vært hendene og stemmebruk sammen. Siden det er svært lite funn fra denne tiden så er det vanskelig å si noe eksakt men det er gjort arkeologiske funn av fløyter laget av ben med 7 hull og dessuten er det gjort funn av ulike strengeinstrumenter. De aller eldste musikkinstrumentene ble funnet i Kina og funnene dateres til mellom 7000 og 6600 før Kristus.

Oldtidsmusikk finner vi i mange ulike kulturer. Eksempelvis India, Persia, antikkens Hellas og antikkens Roma og Mesopotamia. Skalaene ble strukturert i mindre og større grad. Skalaene gir et godt utgangspunkt for musikkstykker.

Vestlig kunstmusikk kan oppdeles i disse følgende periodene

  • Antikkens musikk (før år 500)
  • Middelalderens musikk (Omtrent år 500-1400)
  • Renessansens musikk (Omtrent 1400-1600)
  • Barokkens musikk ( Omtrent 1600-1750)
  • Romantikkens musikk ( Omtrent 1815-1915)
  • Seinromantikkens musikk (Omtrent 1875-1915)
  • Moderne tid og under her kommer moderne klassisk musikk ( i Det 20 århundre og fremover)

I tillegg til de ovennevnte periodene i musikkhistorien så finner vi selvsagt også Folkemusikken. Folkemusikken tilhører også musikkhistorien i like stor grad og denne særskilte typen musikk har faktisk påvirket populærmusikk og den klassiske musikken mye opp gjennom tidene. Folkemusikken er ofte funksjonell, det vil si at den denne musikken fyller en viktig funksjon. I denne tradisjonen finner vi voggeviser som skal bysse barn i søvn, dansemusikk og arbeidsmusikk som ble brukt for å lette arbeidet og gjøre jobben mer effektiv og lystig.

Populærmusikk brukes som en betegnelse for å samle alle stilartene som finnes innenfor den moderne underholdningsmusikken. Populærmusikken retter seg inn mot folk i alle aldre og da særlig kjøpekraftige unge mennesker. De aller nyeste i denne sjangeren er heavy metal og hip hop.