Hva er Popmusikk?

 

Hva er Popmusikk? Litt om denne musikksjangeren skal vi ta for oss her.

Popmusikken bruker vi som en fellesbetegnelse for å samle stilarter innenfor den vestlige musikken. Vi kaller den også tidsaktuell underholdningsmusikk. Popmusikk pleier å låne diverse elementer fra andre musikkarter, det være seg urban musikk, country, klassisk musikk og så videre. Denne sjangeren har likevel en kjerne i seg og det er denne kjernen som definerer Popmusikk som musikksjanger. Sjangeren benytter seg av fraser som blir gjentatt flere ganger, refreng og selve sangen er vanligvis kort til medium kort og da skrevet i et gjenkjennelig format.

Vi kan kalle Popmusikken eklektisk. I selve dette ordet eklektisk ligger det i betydningen at den ønsker å blande sammen ulike stilarter, både innenfor stil og form og ide for å oppnå en slags helhetlig tilnærming av temaet som skal utforskes og tolkes nærmere.

Popmusikken ønsker å ha bredest mulig gjennomslagskraft blant publikum, i motsetning til andre stilarter som er mer rettet inn mot et lite marked og som bare en liten del av befolkningen favner og kjenner en tilhørighet til. Musikken innenfor denne sjangeren derimot er ofte korte låter og selve teksten skal fenge flest mulig og er derfor svært enkel i sin form. Videre kan man si om Popmusikken at den blir produsert som forretning og ikke som kunst. Den kommer ikke fra noe spesifikt sted og den er designet mer eller mindre for å falle i smak hos alle mennesker. Den er heller ikke drevet av noe mål utenom profitt og økonomi og kommersiell belønning. Musikken har også blitt profesjonelt pakket inn og produsert av plateselskapene i dette henseende.

Popmusikken er også et noe mykere alternativ til både Rock og Black Metal.