Den klassiske musikken

 

Hvordan oppstod Klassisk musikk og hva betegner den klassiske musikken?

Klassisk musikk vil si kunstmusikk som har sin opprinnelse i Vestens liturgiske og sekulære musikk

og dekker en veldig stor periode fra omtrent 1000-tallet og helt frem til dagens klassiske musikk.

Begrepet klassisk begynte man ikke å bruke før på 1800-tallet i et iherdig forsøk på å tegne inn perioden fra Johann Sebastian Bach til Beethoven som en slags gullalder i vår alles musikkhistorie.

Sånn i dagligtalen til folk flest så har begrepet klassisk musikk blitt ensbetydende med “seriøs musikk” eller “kunstmusikk”. Denne betegnelsen av sjangeren klassisk musikk setter motsetninger til populærmusikk og til folkemusikk.

Begrepet kunstmusikk blir brukt om musikk til henholdsvis opera, ballett, og samtidsmusikk.

Denne sjangeren krever et høyere kompetansenivå hos dem som skal fremføre og produsere denne type musikk enn foreksempel popmusikk eller annen populærmusikk. Som vi ser ovenfor så er denne særskilte musikksjangeren beregnet for konsertfremførelse.

Uttrykket “Klassisk musikk” kan ha flere betydninger. Det kan brukes om noe som har en varig verdi innenfor en gitt sjanger og det kan også bety noe som er typisk.

PERIODER INNENFOR KLASSISK MUSIKK

 

  • Middeladeren (476-1400)
  • Renessansen (1400-1600)
  • Barokken (1600-1760)
  • Galant (1720-1770)
  • Klassisismen (1730-1820)
  • Romantikken ( 1815-1910)
  • Impresjonismen (1910-1960)