Jazzmusikk som musikksjanger

 

Hva er Jazzmusikk? Hva er typiske kjennetegn på denne musikksjangeren?

Jazzmusikken har sine røtter og sin opprinnelse fra Afroamerikanske samfunn i USA og da spesielt i New Orleans. Den utviklet seg fra Ragtime og Blues og vi kan datere begynnelsen på Jazzmusikken til skjæringspunktet rundt seint 1800-tall og tidlig 1900-tall. Det som er skiller Jazz fra andre musikkstilarter er at den står frem som veldig uavhengig og selvstendig i forhold til andre sjangre,men knytter også sterke bånd til det afroamerikanske og europeiske i måten den blir fremført på.

Jazz har meget dype røtter tilknyttet de vestafrikanske kulturelle og musikalske uttrykk men også tilknytning til europeisk musikk og da særskilt orkestermusikk. Selv om jazzen henter inspirasjon fra sjangre rundt om i hele jordkloden så er det fortsatt mange amerikanere som mener at jazzen er en ekte kunstform og at den tilhører bare USA.

Seinere da jazzen spredte seg ut over andre kontinenter så ble den også påvirket av de forskjellige musikktradisjonene her og dette ga opphav til mange avarter innen jazzen. Blant disse finner vi Cool jazz, Modal jazz og frijazz som utforsket jazz uten faste og strenge rammer rundt og et minimum av formelle grenser.